Probiotika

De goda magbakterierna kallas probiotika
Probiotika definieras av WHO som ”levande mikroorganismer som när de intas i tillräcklig mängd kan ge hälsoeffekter hos värden”. Den form av mikroorganismer som oftast används som probiotika är mjölksyrabakterier som isolerats från människans mag-tarmsystem, växtmaterial eller livsmedel. Även vissa jästsvampar och baciller kan användas.

De probiotiska organismerna tillhör släktet Lactobacillus eller Bifidobacterium, men omfattar också Enterococcus- och Streptococcus-arter. Samtliga är mjölksyrabakterier, det vill säga bakterier som producerar mjölksyra. Även jästsvampen Saccharomyces boulardii räknas som en probiotisk organism.

Bakterierna används ofta i syrade mjölkprodukter eller i kosttillskott. Avsikten med de probiotiska produkterna är att ge den som använder dem ett välfungerande matsmältningssystem och reglera immunsystemet.

Bakteriefloran i mag-tarmkanalen
Du har 1–2 kilo bakterier i din matsmältningskanal, vilket motsvarar 100 miljarder mikroorganismer – tio gånger fler celler än vad som finns i hela din kropp. Bakteriefloran anses kunna bestå av mellan 300 och 1 000 olika arter, men den största delen, 99 procent, utgörs av 30–40 arter.

Bara cirka 5–7 procent av din tarmflora består av probiotiska bakterier. De flesta övriga är varken gynnsamma eller skadliga. De är dock en oumbärlig del av ditt matsmältningssystem. Utan dem skulle du inte kunna smälta fibrer, stärkelse eller kolhydrater. Dessutom omvandlar de fibrer till kortkedjiga fettsyror som bland annat bidrar till att stimulera tarmrörelserna.

Upptäckten av probiotika
Det var den ryske vetenskapsmannen och nobelpristagaren Ilja Metjnikov som i början av 1900-talet upptäckte den positiva effekt som probiotiska bakterier har på vår hälsa. Han noterade att vissa folkgrupper från landsbygden i Bulgarien och på den ryska stäppen levde längre än andra, och att detta kunde ha en koppling till att de huvudsakligen levde av mjölk som syrats med mjölksyrebakterier.

Metjnikov la fram teorin att människans åldringsprocess är ett resultat av nedbrytande mikroorganismers produktion av giftämnen i tjocktarmen. Enligt Metjnikov var dessa komponenter orsaken till det han kallade ”självförgiftning i tarmen”, vilket i sig tycktes bidra till de fysiska förändringar man associerar med åldrande. Därför menade han att det också borde vara möjligt att ändra tarmfloran och ersätta skadliga mikroorganismer med gynnsamma mikroorganismer.

Med utgångspunkt från dessa observationer lanserade Metjnikov idén att man genom att dricka fermenterad mjölk skulle kunna ”plantera in” rätt sorts bakterier för att sänka pH-nivån i tarmen och hämma tillväxten av de nedbrytande bakterierna.

Probiotika bidrar till att skapa ett sunt matsmältningssystem och reglera immunsystemet på många sätt:

 • Skapar en barriär mot skadliga bakterier
  Genom att fästa sig vid celler i tarmen kan de probiotiska bakterierna förhindra att skadliga bakterier och virus kan röra sig från mag-tarmkanalen och ut i blodbanorna, där de i värsta fall kan orsaka infektion.
 • Dödar skadliga bakterier
  Vissa probiotiska bakterier producerar naturliga antimikrobiella ämnen. Dessa bakterier dödar eller inaktiverar sjukdomsframkallande bakterier genom att tränga igenom cellväggen och dra ut de giftiga komponenterna.
 • Sänker pH-värdet i tarmen
  Probiotika producerar mjölk- och ättikssyror genom jäsning av kolhydrater. Syrorna sänker pH-värdet i tarmen och förhindrar oönskad bakterietillväxt.
  Gör att jästsvampar har svårt att överleva
  Probiotika kan framställa väteperoxid, vilket bidrar till att skapa en miljö där jästsvampar har svårt att överleva. Därmed hjälper de till att skapa en sund flora i slidan.
 • Stoppar skadliga bakterier från att föröka sig i tarmen
  Probiotika hindrar skadliga bakterier från att kolonisera tarmen genom att klibba fast vid tarmväggen, ta upp plats eller ta näring från de oönskade bakterierna och jästsvamparna.
 • Hjälper till att producera vitaminer
  Probiotika stödjer kroppens egen produktion av vitaminer som B1, B3, B6, B12 och vitamin K.
 • Förbättrar ämnesomsättningen
  Probiotika producerar olika enzymer som bland annat bryter ner kolhydrater, samt främjar frigörelsen och upptaget av den energi som finns i dessa näringsämnen.
 • Stärker immunförsvaret
  70–80 procent av vårt immunsystem finns i matsmältningskanalen. Probiotika stärker immunförsvaret genom att aktivera immunologiska celler, samt genom att öka produktionen av immunfaktorer.
 • Motverkar allergi
  Man har konstaterat att probiotika kan justera inflammations- och överkänslighetsresponsen – det vill säga allergiska reaktioner, vilket delvis kan förklaras utifrån regleringen av så kallade cytokiner, som fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av immunförsvaret.
 • Bidrar till att minska kolesterol i blodet
  Probiotika bidrar till jäsningen av olösliga fibrer, vilket frigör fettsyror som bidrar till att avlägsna överflödigt kolesterol.
Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: Free WP Themes. | Thanks to Best Free WordPress Themes, Find WordPress Themes Free and Free WP Themes